Pilvo lipektomijos ginekologijoje 2007-09-01

Tikslas — taikant operacinį gydymą nutukusioms (esant pilviniam nutukimui, turinčioms odos poodžio „prijuostę“, KMI > 40) pacientėms pasiūlyti kartu atlikti pilvo lipektomiją, kad sumažėtų pooperacinių komplikacijų (odos poodžio nekrozė, infekcija) skaičius, pagerėtų operacijos atlikimo sąlygos, pacientės gyvenimo kokybė.

Tyrimo metodika.

Atlikta retrospektyvi KMUK FOL Ginekologiniame skyriuje 2000-2006 m. gydytų pacienčių atvejų analizė. Rezultatai. Išanalizuota 11 atvejų. Pacienčių KMI vidurkis 43,7 [40-51], visų nutukimas buvo pilvinis, III laipsnio. 2 pacientėms pilvo lipektomiją buvo atlikta po prieš tai buvusio operacinio gydymo ir įvykusių pooperacinių komplikacijų (odos poodžio nekrozė, infekcija). 9 pacientėms pilvo lipektomiją atlikta vienu metu su ginekologinėmis operacijomis. Iš jų 2 pacientėms kartu atliktos simultaninės operacijos (op. cholecystectomia). Nutukusioms pacientėms atliekant ginekologines operacijas kartu su pilvo lipektomiją, pooperacinių komplikacijų (odos poodžio nekrozė, infekcija) nebuvo, ginekologinių operacijų atlikimo sąlygos buvo geresnės, t. p. yra galimybė atlikti simultaninės operacijas. Po šių operacijų pagerėjo pacienčių gyvenimo kokybė, gautas geras kosmetinis efektas.

Išvada.

Atliekant ginekologines operacijas pacientėms su III laipsnio pilviniu nutukimu tikslinga kartu atlikti pilvo lipektomiją. vadovaujantis standartizuotu moterų šlapimo nelaikymo tyrimo protokolu ir operuotos pagal originalų „Gynecare TVT’ operacijos protokolą. Tiriamuoju laikotarpiu (2000 02 25 – 2006 12 01) operuotos ir stebėtos 113 moterų. Statistinė analizė atlikta naudojant „STATISTICA 5.5“, „Excel2000“.

Rezultatai.

Tirtųjų moterų amžiaus vidurkis buvo 52,1 metų, 63 (55,7 proc.) moterų buvo menopauzėje, gimdžiusios buvo 109 (93,8 proc.) moterys. Anamnezėje operuotos 28 moterys: gimda pašalinta 11 moterų, 17 pacienčių jau buvo operuotos dėl šlapimo nelaikymo įvairiomis metodikomis. Operacijos metu 6 moterims taikyta vietinė, 14 – epidurinė, 91 – lumbinė ir 2 moterims – intraveninė anestezija. Vidutinė operacijos trukmė -23,25 minutės. Vidutinė gydymo stacionare trukmė – 4,4 dienos. Operacijos efektyvumas – 98,5 proc. Komplikacijos: šlapimo pūslės pradūrimas — 1 (0,8 proc), šlapimo takų infekcija – 5 (4,4 proc.) ligonėms.
Išvada. TVT operacija yra minimaliai invazinė, greita, saugi ir labai efektyvi chirurginė procedūra šlapimo nelaikymui fizinio krūvio metu gydyti. Šią procedūrą būtina įdiegti klinikinėje praktikoje kaip ambulatorinėmis sąlygomis atliekamą operaciją.

Celiešiūtė, T. Astrauskas/ KMU Onkologinė ligoninė
Lietuvos akušerija ir ginekologija